Om midsommar 2021

Även i år tvingas vi ställa in vårt officiella midsommarfirandet pga rådande omständigheter. Vi kommer ändå resa midsommarstången, och alla är välkomna att komma och hjälpa till att smycka den med blommor och löv. Vill man fira kring stången eller fika i gräset på egen hand är det bara att komma.

Välkomna till Lavretsbacken dessa tider::

  • Torsdag 24 juni, 18.00 klär vi midsommarstången
  • Fredag 25 juni (midsommarafton), kl 10.00 reser vi stången.

Städdag 26 april 2020

”Det som gömts i snö kommer upp i tö” 

Välkomna till våren i Uttran!

Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) har tidigare år ordnat städdag för att ta reda på allt skräp som samlats under vintern ut med våra vägkanter, grönområden och längs Utterkalven.

I år utnämner vi en städdag men det är upp till var och en att fånga dagen och göra fint i Uttran.  Ta med en påse att lägga skräpet i när du går på promenad eller picknick och plocka längs vägen. Varför inte ta städ paus vid nya fina bryggan eller vid nya pic-nic borden i Vinterskogen.

Mvh

Styrelsen i UFF

Valborgsfirandet 2020 inställt

På grund av Coronakrisen måste vi ställa in årets Valborgsfirande.

Vårt arrangemang är uppskattat och lockar många besökare i Uttran. Desvärre måste vi ställa in årets arrangemang då tillställningar med fler än 50 deltagare inte är tillåtet enligt rådade lagstiftning. Våra sammankomster räknas som en offentlig tillställning och kräver tillstånd både från polisen och kommunen. Polistillståndet omfattar folksamlingar, trafikhantering och fyrverkerier, vilket alltså inte medges pga regeringens beslut om att begränsa folksamlingar.

Styrelsen anser inte heller att våra arrangemang ska bidra till smittspridning i samhället, och med hänsyn till varandra och rådande läge har vi därför beslutat att ställa in valborgsfirandet i år.

INSTÄLLT / Årsmöte 26 mars 2020

Årsmöte, torsdagen den 26 mars 2020, klockan 19.00 är inställt pågrund av rådande läge med coronaviruset.


Anledningen är som bekant den överhängande smittorisken kring Corona/Covid-19 och att i första hand inte bidra till smittspridning i samhället. Vår bedömning är även att många väljer att avstå från sammankomster av olika slag, och ett årsmöte med få deltagare känner vi inte är befogat eller beslutsmässigt. Föreningens styrelse arbetar på som vanligt och återkommer med nytt datum.
Fram till nya årsmötet kommer sittande styrelse att fortsätta sina uppdrag, och omval kommer ske först vid kommande årsmöte. Agendan på årsmötet kommer vara densamma, och redan inkomna motioner kommer behandlas på motsvarande sätt. Nya motioner kommer alltså inte vara möjligt, utan samma dagordning gäller. Några konsekvenser av mötesflytten som rör
ekonomin, revision eller valberedningens arbete kan vi inte se.


Mvh
Styrelsen i UFF