Styrelse

Alla förslag från våra medlemmar hur vi skall fylla eventuella vakanta poster mottas tacksamt.

Ordförande

Ulf  Zethelius
Norrbyvretsvägen 9
Mobil 070-508 84 46

Vice ordförande

Cathrine Book
Mobil 0700-58 75 65

Hedersordförande

Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Mobil 0707-44 11 17

Kassör

Deborah Nassiwa Claesson
Epost: ekonomi@uttransff.nu

Sekreterare

Harald W Thorburn
Strandvägen 12
Tel. 08 – 530 390 73
Mobil 070-565 24 64

Ordinarie ledamöter

Kjell Ågren
Malmsjövägen 10
Mobil 073-033 90 12

Per Grundmark
Lavretsvägen 14
Mobil 070-247 02 08

Jarl Johansson
Isbergs Backe 6
Mobil 0707-55 32 55

Suppleanter

Sara Eriksson
Isbergs backe

Aki Korhonen
Lavretsvägen

Revisorer

Mohammed el Shobaki
Torpvägen 28

Nermin Kasumovic
Mellanvägen 12

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning

Vakant

Valberedning suppleant

Vakant