Städdag

Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) anordnar varje år en städdag för att ta reda på allt skräp som samlats utmed våra vägkanter och grönområden under vintern. Vi städar först utmed våra egna vägar därefter hjälper vi andra på längre vägavsnitt.

Alla tar med egna sopsäckar och slänger skräpet i sin egen soptunna.

”Det som gömts i snö kommer åter i tö”