Information från årsmötet den 21 mars

Valberedningens förslag till styrelse, suppleanter samt revisorer godtogs, men föreningen har vakanser inom valberedningen. Ekonomin för 2022 redovisades och förra styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Budgeten för 2023 klubbades igenom, och medlemsavgiften fastställdes till 175 kr. Några motioner hade inte kommit och behandlades således inte. Protokoll från årsmötet

Uttranloppet 2022

Lördagen den 3 september går årets Uttranlopp, vår årliga löpartävling. Läs mer och anmäl dig som löpare och/eller funktionär här. Mer om Uttranloppet 2022