Uttrans historia

UTTRANS Fastighetsägareförening(UFF), stiftad den 8 maj 1917, har till uppgift att bevaka och tillvarataga föreningsmedlemmars intressen.

Föreningens verksamhetsområde är UTTRANS villasamhälle, som omfattar fastigheterna UTTRAN 1/1, Norrbyvret 1/1, och Sköndal 1/1.