Om dagvattendammen i Uttran

Här samlar vi information om den planerade dagvattendammen i Lavretsbacken.

Om projektet

Projektet drivs av Botkyrka kommun, och mer information finns att läsa på deras webbplats.

Utterkalvens dagvattendamm

Från informationsmötet 24 oktober

Den 24 oktober 2023 höll kommunen ett öppet informationsmöte om den planerade dagvattendammen. Mötet skedde i Victoriasalen i Segersjö Folkets och alla var välkomna att delta.

Se kommunens inbjudan – Informationsbrev Utterkalven Dagvattendamm (pdf)

Noteringar från mötet

Följande frågor kom upp på mötet och kommunens svar finns noterade i detta dokument

Frågor och svar om dagvattendammen