Kallelse till årsmöte 2024

Alla medlemmar är kallade till årets årsmöte onsdagen den 20 mars klockan 19.00. Välkomna till Rödstu Hage – Servicehuset, Segersjövägen 24 i Uttran. Kallelse till årsmöte 2024

Information från årsmötet den 21 mars

Valberedningens förslag till styrelse, suppleanter samt revisorer godtogs, men föreningen har vakanser inom valberedningen. Ekonomin för 2022 redovisades och förra styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Budgeten för 2023 klubbades igenom, och medlemsavgiften fastställdes till 175 kr. Några motioner hade inte kommit och behandlades således inte. Protokoll från årsmötet