Badvattenprover 2024

Föreningen tar badvattenprover i Utterkalven under sommaren för att kontrollera badvattenkvalitén i sjön. Proverna tas en gång i månaden på två platser. Ett tas vid badstranden vid Strandvägen-Lillgårdsvägen och det andra längst ut på solbryggan ut efter båtbryggan.

I juni har vattnet varit tjänligt, men med anmärkning på hög halt av E. coli vid badviken.

Här kan du se alla rapporter