Banor Uttranloppet

FörEliten

Flickor/pojkar, 3 år eller yngre

Banlängd, 200 m

Startplats, målgångsplatsen

 

TumEliten

Flickor/pojkar, 4 – 5 år

Banlängd, 300 m

Startplats, målgångsplatsen

 

PyttEliten

Flickor/pojkar, 6 – 8 år

Banlängd, 650 m

Startplats, målgångsplatsen

 

JättEliten

Flickor/pojkar, 9 – 12 år

Banlängd, 950 m

Startplats, målgångsplatsen

StavEliten

Här är alla åldrar välkomna. Deltagarna ska använda stavar under hela loppet.

Banlängd, 1,8 km

Startplats, målgångsplatsen

JuniorEliten och SeniorEliten

Flickor/pojkar, 13 – 19 år

Kvinnor/män, 20 år och äldre

Banlängd, 5,2 km

Startplats, målgångsplatsen