Kontakt

Följande kontaktmöjligheter finns att få kontakt med UFF, det kan t.ex. röra frågor som:

  • Medlemskap
  • Saker du vill att vi skall ta upp på nästa styrelsemöte
  • Synpunkter på UFFs webbplats
  • Övrigt (vad som helst som rör oss i Uttran)

Följande personer kan kontaktas:

Ulf Zethelius, Ordförande
Norrbyvretsvägen 9
tel: 070-508 84 46
e-post: info@uttransff.nu

Harald W Thorburn, Sekreterare
Strandvägen 12, 147 63 Uttran
tel: 08-530 390 73
e-post: harald.w.thorburn@telia.com