Städdag

Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) anordnar städdag för att ta reda på allt skräp som samlats utmed våra vägkanter och grönområden under vintern. Vi städar först utmed våra egna vägar därefter hjälper vi andra på längre vägavsnitt.

Säckar att samla upp skräpet i och övrig information kan hämtas hos städkoordinatorn – se nedan – och själva tar ni med de redskap som behövs för städningen.

Efter städningen lämnas säckarna på de av koordinatorn uppgjorda platserna för senare hämtning. Medtag gärna också en kaffekorg för en avkopplande gemenskap i glada grannars sällskap.

”Det som gömts i snö kommer åter i tö”

 

Städkoordinatorer där säckar kan hämtas:

Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Tel. 530 339 82
Mobil 0707– 44 11 17

Harald W Thorburn
Strandvägen 12
Tel. 530 390 73

Ulf Zethelius
Norrbyvretsvägen 9
Mobil 0705-08 84 46