Styrelse

Konstituering av styrelse 2018.

Alla förslag från våra medlemmar hur vi skall fylla eventuella vakanta poster mottas tacksamt.

Ordförande

Ulf  Zethelius
Norrbyvretsvägen 9
Mobil 070-508 84 46

Vice ordförande, Assisterande Webbmaster

Cathrine Book
Mobil 0700-58 75 65

Hedersordförande

Karl-Rudolf Pettersson
Vattravägen 21
Mobil 0707-44 11 17

Kassör

Jarl Johansson
Isbergs Backe 6
Mobil 0707-55 32 55

Sekreterare

Harald W Thorburn
Strandvägen 12
Tel. 08 – 530 390 73
Mobil 070-565 24 64

Klubbmästare

Christian Hörnebrant
Torpvägen 19

Hamnkapten

Kjell Ågren
Malmsjövägen 10
Mobil 073-033 90 12

Bryggansvarig, Kommunkontakt

Per Grundmark
Lavretsvägen 14
Mobil 070-247 02 08

Suppleanter

Emmelie Andersson
Uddvägen 3
Mobil 0709-40 97 09

Andreas Nilsson
Övrasjövägen 2
Mobil 070-728 30 90

Mikael Ånäs
Engwallsväg 18
Tel. 08-530 340 21

Revisorer

Göran Lyth
Isbergs Backe 4
Mobil 070-652 01 92

Mohammed el Shobaki
Torpvägen 28

Revisorssuppleant

Nermin Kasumovic
Mellanvägen 12
Mobil 070-888 34 50

Valberedning

Berit Almér
Övrasjövägen 8
Tel. 070-538 19 91

Åke Larsson
Crusebjörnsväg 3
Mobil 076-223 35 59

Valberedning suppleant

Vakant