Städdag 26 april 2020

”Det som gömts i snö kommer upp i tö” 

Välkomna till våren i Uttran!

Uttrans Fastighetsägare förening (UFF) har tidigare år ordnat städdag för att ta reda på allt skräp som samlats under vintern ut med våra vägkanter, grönområden och längs Utterkalven.

I år utnämner vi en städdag men det är upp till var och en att fånga dagen och göra fint i Uttran.  Ta med en påse att lägga skräpet i när du går på promenad eller picknick och plocka längs vägen. Varför inte ta städ paus vid nya fina bryggan eller vid nya pic-nic borden i Vinterskogen.

Mvh

Styrelsen i UFF