Om ansökan och båtplatser

Hur går jag tillväga för att få båtplats?

Gå till båtavtal och skriv ut två exemplar av avtalet. Läs igenom avtalet så att du förstår innebörden och signera båda exemplaren för att visa att du också tänker följa dem. Du skall även fylla i följande information längst ner på avtalet:

  • ditt namn textat efter Båtplatsabonnent
  • din vägadress efter adress
  • ditt telefonnummer kvällstid
  • din fastighetsbeteckning, t ex Uttran 1:113

Skicka därefter båda exemplaren till Hamnkapten på adressen, se kontakta UFF för adress till hamnkaptenen.

Du får därefter inom 2 veckor svar på om du får en båtplats. Det händer att alla båtplatser är uthyrda (detta trots att så många båtplatser står tomma i sjön). Om alla båtplatser är uthyrda får du meddelande om detta och du står automatisk i kön för båtplats. Som bevis på att du fått båtplatsen får du i retur ett signerat exemplar av de två avtalen du tidigare skrivit på. På avtalet framgår det också vilket båtplatsnummer du fått.

Betala därefter snarast, dock senast inom 3 veckor, in din båtavgift på 200 kr, om du redan är UFF-medlem eller 325 kr om du inte är UFF-medlem. Avgiften betalas in på postgiro 16 62 03 – 0 märk talongen med ditt namn och båtplatsnummer.

Bra att veta!

Vintertid kan du gärna utnyttja våra upplägningsplatser i björkdungen korsningen Strandvägen / Vattravägen.

Båtägaren bekostar och anskaffar själv båtboj. Bojen skall tas upp varje år så att den inte skadar skridskoåkarna på vintern. Bind ej fast bojstenen i bryggan, vintertid, då detta kan medföra att isen drar ner brygga.

Alla båtar skall vara upptagna till den 1:a november.

Hastighetsbegränsning på 7 knop råder på sjön

Vad kostar det att få hyra båtplats?

Det kostar endast 200 kr per år för att få båtplats. Om du inte redan är medlem i Uttrans fastighetsägarförening så måste du samtidigt betala medlemskapet. Totalt blir då kostnaden 325 kr per år.

Hur säger jag upp min båtplats?

Returnera ditt kontrakt till hamnkapten, se kontakta UFF. Om ditt avtal förkommit så gör en kort skriftlig uppsägning och skicka till samma adress.

Frågor till hamnkapten!

Gå till sidan med information hur du kontaktar UFF och se under ’hamnkapten’. Till kontaktinformation.