Ny rutin för båtplats 2020

I samband med att nya bryggan byggs vid Utterkalvens strand kommer Botkyrka kommun ta över all uthyrning av båtplatser. Uttrans fastighetsägareförening kommer längre inte ha något ansvar för bryggans underhåll eller uthyrningen av båtplatser, och alla frågor som rör detta hanteras av kommunen.

Alla som tidigare haft en plats kommer erbjudas förtur att teckna sig för ny båtplats.

För mer information om uthyrning, uppsägning av befintlig plats och andra frågor som rör båtplatserna kan ni kontakta Rolf Söder, gata/parkenheten, 073-4218796, rolf.soder@botkyrka.se.