Ny rutin för båtplats 2020

I samband med att nya bryggan byggs vid Utterkalvens strand kommer Botkyrka kommun ta över all uthyrning av båtplatser. Uttrans fastighetsägareförening kommer längre inte ha något ansvar för bryggans underhåll eller uthyrningen av båtplatser, och alla frågor som rör detta hanteras av kommunen.

Är man intresserad av en båtplats finns mer information och ansökan här.

https://www.botkyrka.se/uppleva-och-gora/fritid-och-aktiviteter/batplats-i-utterkalven