Båtuppläggning inför bryggbygget

Hög tid att flytta alla båtar som ligger uppställda på våra två uppläggningsplatser vid Utterkalven.

  • Alla båtar ska vara borttagna 1 november 2018
  • Syftet är att bereda plats för de kommande byggnationerna av brygga samt ny iläggningsramp
  • Båtar som inte flyttas riskerar att bli bortforslade av kommunen
  • Föreningen har ingen alternativ plats att erbjuda för vinterförvaring och uppmanar medlemmar att ombesörja detta själva

Se tidigare information i gula blad kring vinterförvaring av båtar.

UFF Meddelanden