Båtplatser

Nya och gamla båtägare !

Välkommen till Uttrans Fastighetsägareförenings maritima avdelning!

Vi har i nuläget 113 st. permanenta båtplatser längs bryggan som sträcker sig från söder till norr längs Utterkalvens östra sida, (dvs. strandpromenaden längs strandvägen).

Alla medlemmar i UFF har rätt att få hyra en båtplats, i mån av plats.

Vi har båtplatserna som inte höjer taxeringsvärde på ditt hus.

Under innevarande år är avgiften för båtplats 200:- per år.

Om ni är intresserad av att ställa er i kö för båtplats eller hyra ut er plats så kontakta vår hamnkapten eller vår kassör så registreras önskemålen alternativt förmedlas ledig plats.

Det finns också möjlighet att lägga upp båtarna för vinterförvaring i parkområdena både i södra delen och norra delen av bryggan. Just nu finns en del båtar som vi inte känner till ägandeskapet på. Tips önskas på vem som äger dessa, gäller Sågviksparken.

För er som planerar att sälja er fastighet så ska hamnkaptenen informeras om era avsikter om nya ägare är tänkta att överta båtplatsen.

Nuvarande regler för båt och bryggor finns här på hemsidan och kan distribueras till respektive båtägare i samband med kontraktskrivning för bryggplats.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Nya regler är under uppförande