Pulkatävling 2018

Lördagen den 10 Februari kl. 10.30 planerar vi att genomföra

pulkatävling i Uttrans Alpina Center, Lavretsbacken.

 

På grund av av den uppkomna vädersituationen har vi skjutit på pulkatävlingen från Lördagen den 3 Februari                                     till Lördagen den 10 Februari.

Enligt SMHI ska det komma ytterligare snö och kallare väder vilket bör skapa bra förutsättningar för tävlingen.

Vi återkommer på Fredagen den 9 Februari via mail, facebook och vår hemsida med definitivt besked om vi kan genomföra tävlingen eller inte.

Vi har stort behov av funktionärer för kunna genomföra tävlingen!

Banläggare, tidtagare, godisregnsansvariga, start/mål ansvariga …… etc,etc.

Du som vill hjälpa till med förberedelser och genomförande kom till Lavretsbacken kl 09.00 på tävlingsdagens morgon!

Ha det så bra!

UFF